Apollo Barstool

Apollo Barstool - W:52 D:54,5 H:58/76

White & Black Bar Stool, Gas Lift & Footrest