Apollo Barstool

Apollo Barstool - W:52 D:54,5 H:73/92

White & Black Bar Stool, Gas Lift & Footrest