Spicy Lounge Table 120x80

Spicy Lounge Table 120x80 - Υ:45

Μ:240 Π:80, Μ:120 Π:80, Μ:80 Π:80,
M:60 Π:60, Μ:120 Π:120, Μ:240 Π:120
Λευκό, Ξύλινο Λάκα Coffee Table σε πολλές διαστάσεις